Analýza stavu zdravia | Medibalance - Centrum výživy a redukcie hmotnosti

Komplexná a odborná diagnostika aktuáleho stavu a kondície vášho zdravia s tipmi a odporúčaniami kvalifikovaných odborníkov

Zhodnotenie zdravotného stavu a doterajších stravovacích návykov, odporúčania pre úpravu metabolizmu a odstránenie tráviacich ťažkostí, poradenstvo pre stravovanie pri potravinových alergiách a intoleranciách, stanovenie príčiny neúspechu pri redukčných diétach a jojo efekte, poradenstvo pre naštartovanie redukcie prebytočných kilogramov a odporúčania pre zdravé a vyvážené stravovanie a zdravý životný štýl.

MERANIE A ANALÝZA KOMPOZÍCIE TELA

Meranie prístrojom InBody 370 je vhodné, ak sa chcete dozvedieť množstvo informácií o kompozícii a zložení svojho tela. Prostredníctvom merania zistíme a zanalyzujeme tieto údaje:

 • presná aktuálna a odporúčaná hmotnosť
 • celkové množstvo a rozloženie vody v tele
 • celkové množstvo a rozloženie telesného tuku
 • celková hmotnosť kostrového svalstva
 • množstvo minerálnych látok v tele
 • BMI
 • percentuálny podiel tuku v tele
 • úroveň bazálneho metabolizmu
 • úroveň nebezpečného viscelárneho tuku

VYŠETRENIE KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU A ÚROVNE STRESOVÉHO ZAŤAŽENIA

Certifikovaný prístroj Max Pulse využíva metódu akcelerovanej fotopletismografie a neinvazívne vyšetruje stav periférneho cievneho systému, stav kardiovaskulárneho systému a celkovú priechodnosť ciev. Vyhodnocuje stav autonómneho nervového systému a celkovú odolnosť voči stesu. Meranie umožňuje:

 • sledovanie tepovej frekvencie (možné diagnostikovanie tachykardie, bradykardie a srdcovej arytimie) 
 • sledovanie variability srdcovej frekvencie
 • určenie úrovne stresového zaťaženia
 • určenie stresového skóre  
 • analýzu pružnosti ciev
 • stanovenie biologického veku ciev 
 • analýzu stavu krvnej cirkulácie

MERANIE TLAKU, KRVNÉ ROZBORY A TESTY POTRAVINOVÝCH INTOLERANCIÍ

V centre využívame špičkový tlakomer BPBIO320, ktorý patrí k najpresnejším prístrojom na vyšetrenie krvného tlaku.

Pre presnú a komplexnú diagnostiku stavu zdravia môžete zároveň absolvovať odber vzorky krvi, ktorú posielame na rozbor a odhalenie prípadných neštandardných hodnôt krvných parametrov.