Laboratórna diagnostika alergií IMMUNOCAP® ISAC | Medibalance - Centrum výživy a redukcie hmotnosti

Najmodernejšia multiplexná, komfortná a spoľahlivá metóda laboratórnej diagnostiky alergií

Každý alergén je komplexom veľkého množstva proteínov (komponentov), z ktorých len niektoré môžu spôsobovať alergickú reakciu. Alergén môže obsahovať komponenty typické pre jeden druh alergie, ako aj také, ktoré sú prížnačné pre viaceré alergie, tzv. krížovo reagujúce komponenty.

IMMUNOCAP® ISAC je vysoko špecializované vyšetrenie založené na biočipovej technológii, ktorá umožňuje v rámci jedného testovanie vyšetriť špecifické IgE protilátky proti 112 alergénov z 51 zdrojov za použitia iba niekoľkých mikrolitrov séra alebo plazmy.

Diagnostika zahŕňa pele stromov, tráv, zvieracie alergény, plesne, hmyzí jed, parazity v domácom prachu, chemické látky, potravinové alergény (vajcia, mlieko, ryby, zelenina, ovocie, strukoviny, orechy). Test odhaľuje riziko závažných reakcií spôsobených potravinami a skrížené reakcie jednotlivých alergénov.

Túto laboratórnu diagnostiku je vhodné naviazať na predošlé vyšetrenie, predovšetkým na uskutočnenie kožných testov alebo vyšetrenie špecifických IgE protilátok proti zdrojom alergénov.

KEDY MÔŽE IMMUNOCAP® ISAC POMÔCŤ?

  • Odhaľuje možné riziko vážnych reakcií súvisiacich s potravinami.
  • Pomáha pri diagnostike atopického ekzému, astmy, bronchytíde, chronickej alergickej nádchy, polinózy.
  • Objasňuje nejasnosti v indikácii alergénovej imunoterapie.
  • Predpovedá riziko závažnej, či život ohrozujúcej reakcie (analfylaktického šoku).

VÝHODY VYŠETRENIA IMMUNOCAP® ISAC

  • Prináša ucelený pohľad o zvýšenej citlivosti pacienta na najširšie dostupné spektrum alergénov.
  • Vďaka použitiu rekombinantných a vysoko purifikovaných alergénových komponentov vykazuje nízke riziko falošne pozitívnych výsledkov.
  • Na analýzu postačuje veľmi malé množstvo séra alebo plazmy.
  • Výsledky sú dostupné do 6 týždňov od odberu krvi.
  • Súčasťou výsledkového listu je správa, ktorá podáva kompletnú informáciu aj o skrížene reagujúcich alergénoch.