Laboratórny rozbor vzorky krvi pre zistenie metabolického profilu | Medibalance - Centrum výživy a redukcie hmotnosti

Analýza vzorky krvi obsahuje 35 krvných parametrov, na základe ktorých je vyhodnotený metabolický profil a vypracovaný individuálny výživový plán.

Odbery prebiehajú v stanovených termínoch v priestor MEDIBALANCE Centra výživy a redukcie hmotnosti.

Na odber je potrebné prísť nalačno.

50,00 €
Poradie -49