Merania | Medibalance - Centrum výživy a redukcie hmotnosti
Meranie kompozície tela na prístroji InBody 370 s výživovou konzultáciou

V MEDIBALANCE Centre výživy a redukcie hmotnosti vám urobíme podrobnú analýzu tela. Na základe výsledkov vám poradíme, ako dosiahnuť a trvale udržať ideálne parametre kompozície tela.   

Neskúšajte rôzne diéty a neexperimentujte so svojim telom. Prídite a my vám poradíme, ako dosiahnuť ideálnu hmotnosť a pritom mať zdravé telo plné energie.

Čo je InBody 370S?

InBody je špičkový diagnostický prístroj, ktorý využíva pokrokové metódy merania a ponúka detailnú analýzu ľudského teľa.

Ako to funguje a prečo InBody 370S?

Ide o  jeden z najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela, využívaného najmä v medicínskych a dietologických centrách a fittness priemysle.

InBody 370S používa iba namerané impedancie z každého segmentu ľudského tela a vďaka tomu poskytuje najpresnejšie výsledky. Viac dotykový systém merania pomocou 8. elektród umožňuje zvýšenú presnosť merania a reprodukovateľnosť pomocou pevných meraných miest prúdu a napätí. Osem bodová dotyková analýza prispieva k 99 % presnosti jednotlivých meraní.

InBody 370S používa metódu osembodových dotykových elektród bez empirických odhadov, vďaka ktorým dokáže analyzovať ľudské telo po jednotlivých častiach. Líši sa tak od ostatných prístrojov rovnakého zamerania, ktoré merajú telo ako jeden celok.

InBody 370S využíva technológie DSM-BIA (priama analýza segmentovanej multi – frekvenčnej impedancie) a SMFIN ( simultánna multi – frekvenčná bio elektrická impedancia), pričom sa rozbor vytvára vo viacerých frekvenciách, preto je meranie maximálne presné.

Určia sa základné parametre:

 • Hmotnosť
 • % tuku v tele a váha tuku
 • Celková telesná voda
 • Bielkoviny
 • Minerály v tele
 • Obsah minerálov v kostiach
 • Hmotnosť kostrových svalov
 • Analýza svaloviny a tuku podla segmentov (ruky, nohy, trup)
 • Bazálny metabolizmus
 • Úroveň vnútorného tuku
29,00 €
Meranie stresu a srdcovocievneho systému na prístroji Max Pulse

Max Pulse umožňuje meranie a analýzu fyzického a psychického stresu, únavy, vyváženosť nervového systému, stav ciev a variability srdcovej frekvencie a pod. Pracujeme s jedinečným certifikovaným prístroj Max Pulse. Je to neinvazívny spôsob diagnostiky stavu periférneho cievneho systému, stavu kardiovaskulárneho systému a celkovej priechodnosti ciev.

Certifikovaný prístroj Max Pulse prostredníctvom akcelerovanej fotopletismografie vyšetruje neinvazívnym spôsobom stav periférneho cievneho systému, stav kardiovaskulárneho systému a celkovú priechodnosť ciev. Zároveň nám vie poskytnúť kvantitatívne hodnotenie autonómneho nervového systému a celkovú odolnosť voči stresu.

Celé vyšetrenie trvá iba 3 minúty, je bezbolestné a prinesie cenné informácie o Vašom zdravotnom stave.

Čo meria Max Pulse:

 • tepovú frekvenciu a prítomnosť arytmií
 • zhodnotenie výkonu srdca
 • zhodnotenie stavu ciev, ich elasticitu poprípade ich mieru poškodenia
 • úroveň ohrozenia organizmu kardiovaskulárnymi ochoreniami
 • vyváženosť autonómneho nervového systému
 • index únavy
 • aktuálnu mieru stresovej záťaže
 • celkové stresové skóre

Pravidelné monitorovanie zdravotného stavu pomáha predchádzať vážnym ochoreniam.

39,00 €
Komplexná nutričná diagnostika Zuzany Líškovej

Komplexná nutričná diagnostika (KND) tvorí jedinečné vyhodnotenie troch individuálnych vstupných parametrov.

1. nutričný rozbor krvi
2. diagnostika zloženia tela prístrojom InBody
3. nutričný dotazník (zdravotný stav, stravovacie návyky, pohybová história)

KND je vyvinutá a vyhodnotená Zuzanou Líškovou.

149,00 €