Zásady merania na prístroji InBody 370 | Medibalance - Centrum výživy a redukcie hmotnosti

1. Diagnostiku nemôže podstúpiť osoba s kardiostimulátorom alebo osoba, ktorá má v tele iné
elektronické zariadenia. Takisto tehotné ženy nemôžu podstúpiť diagnostiku tela na prístroji
InBody.

2. Klient by mal byť nalačno alebo 2 – 3 hodiny pred meraním nejesť a nepiť. Je to z toho
dôvodu, že hmota jedla sa ráta ako váha a môže byť príčinou chyby pri meraní.

3. Pred meraním je treba použiť toaletu. Napriek tomu, že stolica a moč nie sú zahrnuté ako
prvky zloženia tela, ich objem je do váhy pripočítaný. To môže viesť k biologickej chybe.

4. Deň pred analýzou sa vyhnúť náročnejším športovým aktivitám. Namáhavé cvičenie alebo
prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení tela.

5. Pred meraním zostaňte v pokoji stáť asi 5 minút. V prípade, že sa test robí hneď po ležaní
alebo po dlhšom sedení, môžu nastať mierne zmeny v jeho výsledkoch. Je to z toho dôvodu,
že telesná voda má tendenciu sa sťahovať do dolných končatín, keď osoba sedí, alebo v
prípade, že sa postaví.

6. Test sa nemôže robiť tesne po sprchovaní alebo saunovaní. Potenie spôsobuje dočasné
zmeny v zložení tela meranej osoby.

7. Odložte všetky kovové ozdoby a šperky.

8. Test sa nemôže robiť počas menštruačného cyklu. U žien dochádza v jeho priebehu k
zvyšovaniu telesnej vody. Test sa má robiť pri normálnej teplote, lebo ľudské telo je pri nej
stabilné. Opakované merania je treba plánovať v tom istom čase a za tých istých podmienok.

9. Meranie prebieha naboso, nie je nutné vyzliekať oblečenie, keďže na prístroji InBody sa dá
nastaviť váha, ktorá sa odčíta.